Edit widget and choose a menu
HomeBiznisKnjigeKnjiga talenat je precenjen

Knjiga talenat je precenjen

Ljudi imaju sklonost da sumnjaju da im je zabranjeno da pomisle na bilo koju vrstu uspeha samo zato što jesu ili samo zato što se nisu rodili sa “nečim”. Iako mnogo slučajeva dokazuje upravo suprotno, verovanje je ključ svega, što će vam i knjiga Talenat je precenjen jasno pokazati. Prepreke na putu ka uspehu su nekada samo stvar naše mašte.

Ovaj fenomen se čini univerzalnim jer je ideja nastala prilikom igranja šaha, kada su uočili “pravilo 10 godina”. Posmatranjem su shvatili da je igračima šaha potrebno najmanje 10 godina da bi dostigli top rang, 10 godina učenja, igranja, iskustva. Nekima čak i više. Čak ni Bobby Fischer nije izuzetak. Iako je postao veliki majstor u 16. godini, on je u to vreme proučavao šah već punih 9 godina. To pravilo se potvrdilo i u drugim poljima: u matematici, nauci, komponovanju muzike, plivanju, književnosti, tenisu. Niko iz ovih oblasti nije postao najbolji, a da pre toga bar 10 godina nije vredno radio na tome. Iako većina veruje da je zbog talenta nekima uspeh lak i zagarantovan, ovi primeri svakako pobijaju tu tvrdnju.

Iskustvo umetnika – Knjiga talenat je precenjen

Wolfgangova prva četiri klavirska koncerta koja su komponovana kada je imao 11 godina, uopšte nisu sadržali muziku koja je originalno potekla od njega. On ih je sastavio od delova dela drugih kompozitora. Sledeća tri rada koja je napisao sa 16 godina, a koja nisu ni klasifikovana kao klavirski koncerti, takođe sadrže delove koji uopšte nisu njegovi. Originalno potiču od Baha sa kojim je u to vreme studirao u Londonu.

Talenat je precenjen, uverićete se sami…”

Mocartovo prvo delo koje danas ima status umetničkog dela jeste Koncert za klavir broj 9, koje je komponovao kada je imao 21 godinu. To su svakako mlade godine, ali podsetimo se da je u tim godinama on već 18 godina bio u tom svetu.

Korak broj jedan je svakako saznanje i odluka šta želimo da radimo. Naglasak nije na šta već na saznanje naših želja. Moramo znati šta želimo, ne samo da budemo zainteresovani za nešto. Znate li vi šta želite da budete?

Vežbanje

Vežbanje je veoma naporno i zahteva da ljudi urede svoje živote na određeni način. Navešćemo primer sa grupama violinista i rezultate njihovog vežbanja. Prve dve grupe violinista vežbaju uglavnom rano ujutru ili u rano poslepodne, kada su još uvek dosta sveži. Sasvim suprotno njima, violinisti treće grupe vežbaju uglavnom u kasno poslepodne, kada je većina njih već umorna. Prve dve grupe se razlikuju od treće u još nečemu – oni spavaju više. I to se ne misli samo na noćni san, oni često dremaju i na podne. Puno vežbanja zahteva i puno odmora. Svaka vežba sastoji se od bezbroj elemenata, a svaki od njih je vredan proučavanja. Svaka aktivnost koja je osmišljena kako bi se poboljšao performans. Često je potrebna pomoć trenera, mora se mnogo puta ponavljati, mentalno su veoma zahtevne, i nisu mnogo zabavna. Dokazano je da je vežba ključna, talenat je precenjen bez sumnje.

Prilikom vežbanja moguće je nacrtati tri koncentrična kruga. Centralni krug je zona komfora, središnji krug je zona učenja i spoljašnji krug je zona panike. Ako se odlučite za središnji krug, napredovaćete. To je lokacija veština i sposobnosti koje su nam van domašaja. Nikada nećemo napredovati ukoliko smo stalno u zoni komfora, jer su tu veštine i sposobnosti koje već znamo i posedujemo. U zoni panike nalaze se veštine koje su nam teške za savladavanje i ne znamo ni kako da im priđemo, ali svakako i iz zone panike se može napredovati. Identifikovanje zone učenja nije nimalo lako, kao ni sam trud da se iskoriste sve šanse koje nam se pružaju, ali čine život smislenim i bogatijim.

Da li je isto i u biznisu, naravno i to potvrđuje knjiga talenat je precenjen

Svi sjajni inovatori u poljima biznisa, nauke, slikarstva i muzike, imaju bar jednu zajedničku karakteristiku. Svi oni su potrošili puno godina u pripremi pre nego što su stvorili ili učinili neku kreaciju ili potez. Kreativna dostignuća nikada se ne dešavaju iznenada, čak ni kada autori kasnije tvrde da se baš tako desilo. Sjajni inovatori i umetnici se mogu porediti sa ružama koje otvaraju svoje divne i velike cvetove posle pažljivog i dugoročnog uzgoja.
Rađena je jedna studija kojom su proučavani oni koji voze skejtbord i to na ona grupa koja troši mnogo vremena usavršavajući svoje skokove koje već umeju da izvedu. Tu se nalazi i druga grupa skejtera koja troši mnogo vremena pokušavajući da nauče da izvedu skokove koje trenutno ne umeju. Ovoj drugoj grupi pripadaju dobitnici brojnih medalja. Oni pretrpe mnoga padanja pre nego što stignu do vrha. Svaki taj pad je ustvari usavršavanje i ne treba da vas obeshrabruje ili da ga se stidite. Sami izvucite zaključak da li trebate izlaziti iz zone komfora ili ne…

Šta vi zaista želite? U šta vi zaista verujete?

Da li verujete da uopšte imate izbora? Da li verujete da to što radite, na čemu radite satima svakoga dana, fokusirano i vredno, ikada biti nagrađeno i da će dostići svoje zaslužene visine? Ukoliko zaista verujete u to, onda bar znate da postoji šansa da će vaš trud biti nagrađen.

Ali ukoliko verujete da je vaše delo ograničeno nedostacima koje poseduje ili koje vi posedujete, ukoliko mislite da poseduje ili da vi ne posedujete sposobnosti koje su potrebne, ne postoji šansa za uspeh.

Već i sami znamo da je cena uspeha i dostignuća veoma visoka. Možda zato ne postoji mnogo ljudi koji su bili spremni da je plate. Ali ovi slučajevi pokazuju da svi koji su razumeli kako je nekolicina njih postala sjajna, postali bolji. Postoje još jedne dobre vesti: uspeh nije rezervisan za posebne, niti je bilo kome predodređen – dostupan je svima koji ga dovoljno žele.

Čitali ste rezime knjige Talenat je precenjen, pisac Geoff Colvin.

Onaj ko vredno radi ne mora da se brine…Talenat je precenjen…

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Prava vrsta ludila je knjiga o istinoj priči o timskom radu, liderstvu i inovativnim postupcima. Na prvi pogled, ovo je...
Veličina se ne rađa. Ona raste. Ideja da sve veštine rastu pomoću istog ćelijskog mehanizma izgleda čudno i iznenađujuće jer...
Knjiga “Pobedi zauvek” nas uči kako da živimo, radimo i igramo kao šampioni. „Proces samootkrivanja koji je bio neophodan za...