Edit widget and choose a menu
HomePosts tagged “uspeh”

uspeh

Showing 1 - 5 of 5 results
Kada ste poslednji put mogli da birate da li ćete ići stepenicama ili liftom, šta ste izabrali? Verovatno i vi...
Oružana snaga kao što je mornarica je sinonim za odlično uvežban tim koji radi kao jedan uz dobro osmišljen i...
P isac ove knjige tvrdi da svi mi kroz život koristimo samo 10% našeg potencijala, ali takođe napominje kako ima...
Pravilo 10x ili “10 puta” je prema piscu “sveti gral” uspeha, i kako navodi garantuje uspeh, i omogućava vam takav...
Nikada ne treba stvarati misli o obeshrabrenju i neradu, već samo o pozitivnoj sigurnosti i snažne misli o uspehu. U...