Edit widget and choose a menu
HomePosts tagged “život”

život

Showing 1 - 7 of 7 results
Vaš život je ustvari vaša poruka svetu, poruka koja oslikava harmoniju sa samim sobom i harmoniju sa drugima. Pisac navodi...
Glavna poruka ove knjige je da je dremanje neophodno i efektivno oruđe koje nam je potrebno da bismo izgradili optimalno...
Svaka promena kroz koju prolazimo bi mogla biti uvek malo lakša ako bi na nju posmatrali iz nekog drugog ugla...
Jordan Peterson je kanadski klinički psiholog i profesor na Univerzitetu u Torontu. Pre toga je predavao na Harvardu. Izdao je...
Čovekova priroda jeste da ispoljava osećanja, ali i da se saoseća sa drugim ljudima. Za svakog čoveka mogu se postaviti...
Mislio sam da vam ne kažem, ali to ne bi bilo fer, pa ću podeliti sa vama najbitniju naviku koju...
Najprostije rečeno, kako se to u knjizi “Svesni život” definiše, svesno življenje je umetnost spoznaje vaših osećanja, prepoznavanje vaše životne...