Edit widget and choose a menu
HomePosts tagged “motivacija”

motivacija

Showing 1 - 6 of 6 results
NČovek treba da zna kako da “pokrene” sebe. Jednom je jedan filozof rekao “Šta god znamo da radimo, naučili smo...
P isac ove knjige tvrdi da svi mi kroz život koristimo samo 10% našeg potencijala, ali takođe napominje kako ima...
Ova knjiga je pisana sa svrhom da vam pokaže da je ipak moguće ono što ste uvek mislili da je...
Šta je za vas perfektan, idealan dan, dan kada ste ustali i kada ste se osećali najbolje u životu? Šta...
O sim malo genetske predispozicije, vredan trud i rad kao i način razmišljanja su ključ uspeha za svakog šampiona kako...
P ojasniću vam ukratko o čemu ova knjiga “Moja jutarnja rutina” govori i verujem da će vam pomoći u vašem...