Edit widget and choose a menu
HomeZanimljivostiBuda u tvom ogledalu

Buda u tvom ogledalu

OOva knjiga ima moć da promeni vaš život. Iako nije, strogo govoreći, knjiga za samopomoć, ona uključuje najcenjenije i delotvornije tajne samopomoći ikada formulisane – sveobuhvatni sistem misli koji je budizam. Naslovljeno je Buda u tvom ogledalu zbog njegovog najosnovnijeg uvida: Bude. Svako ljudsko biće sadrži inherentnu sposobnost da bude Buda, drevna indijska reč koja znači „prosvetljeni“, ili onaj koji jeste probuđen za večnu i nepromenljivu istinu života.

Iskorištavanjem našeg ogromnog unutrašnjeg potencijala, naše Buda prirode, nalazimo neograničene resursi mudrosti, hrabrosti i saosećanja. Umesto da izbegavamo ili se plašimo naših problema, učimo da se suočavamo sa njima sa radosnom snagom, uvereni u svoju sposobnost da savladamo sve što nam život baci na put.

Labud kao da mirno pliva, ali pod vodom, nama nevidljiv, neprestano vesla. Slično tome, budista ima energičnu svakodnevnu praksu koja, iako nije bez napora, olakšava put da stvari idu kako treba u životu. Omogućava čoveku da mirno pristupi mukama postojanja i staloženo ide napred. Prosvetljenje, odnosno svest o univerzalnoj istini koja leži u osnovi svih pojava, donosi najplemenitije i najnagrađivanije aspekte nečijeg života.

“Tvoji će loši dani kreirati bolju budućnost… Dobri još bolju…”

Jedan budistički učitelj, koji je živeo i pisao u trinaestom veku, definisao je ovaj ritam kao osnovni impuls života i kao mogućnost svakome da iskoristi neograničeni potencijal, ovo životno stanje, po svojoj volji. Ovo više stanje života zovemo Buda. U spisima učitelja, prosvetljenje nije konačna destinacija, gotovo nemoguć cilj koji treba slediti celi životni vek u beskrajnoj dram. Umesto toga, to je imanentni kvalitet, prisutan u svakom trenutku u celom životu, koji čeka da se probudi u svakom trenutku.

Ako bismo ove pojmove primenili na oblast ljudskih odnosa, pojavile bi se određene situacije. Počeli bismo da shvatamo da životi onih u našem neposrednom okruženju imaju tendenciju da se odražavaju naš unutrašnji život. Generalno, ako pojedinac smatra da su drugi ljudi neljubazni, često je tako zato što on ili ona izaziva tu reakciju, na ovaj ili onaj način. Slično tome, ako ta osoba postane druželjubiva, ljudi oko te osobe će početi da reaguju drugačije. Neobično ljubazna i dobrodušna osoba će verovati da su i drugi isti.

Osobi koja je opsednuta žudnjom za moći, čak i najnesebičniji, dobronamerni postupci drugih će izgledati kao lukavi potezi za dobijanje moći. Kada negujemo ljude sa istim dubokim poštovanjem kao Budu, njihova priroda funkcioniše tako da nas štiti. S druge strane, ako omalovažavamo ili gledamo na ljude sa prezirom, zauzvrat ćemo biti omalovaženi, kao da gledamo u svoju sliku koja se ogleda u ogledalu. Koliko god da se ponekad opiremo toj ideji, osmeh i nekoliko ljubaznih reči mogu postići skoro čuda smanjujući neprijateljstvo u mnogim situacijama. Postoje ljudi koji mogu da uđu u sobu i odmah razvedre stvari i svima podignu raspoloženje. Ovo su sve ilustracije onoga što budizam naziva principom jedinstva života i njegovog okruženja.

Niko ne postoji u izolaciji. Povezani smo sa roditeljima koji su nas začeli i vaspitali, sa učiteljima koji su nas vaspitavali i sa prijateljima koji su nas ohrabrili. Takođe smo povezani sa ljudima koje nikada nismo sreli, a koji beru i distribuiraju našu hranu, proizvode našu odeću, pišu knjige koje oblikuju naše razmišljanje – u stvari, povezani smo sa svima čiji napori pomažu da se drži na okupu tkivo društva. Ne postoji niko na svetu ko nema veze sa nama.

Najbolji prediktor opšteg zadovoljstva životom, prema nacionalnoj studiji koju je sproveo Univerzitet u Mičigenu, nije zadovoljstvo porodičnim životom, prijateljstvima ili prihodima, već zadovoljstvo sobom. „Prava sreća nije odsustvo patnje: ne možete imati dan za danom vedro nebo. Prava sreća leži u izgradnji sopstva koje stoji dostojanstveno i nesalomivo. Sreća ne znači imati život bez svih poteškoća, već da koje god poteškoće nastanu, a da se ni najmanje ne pokolebate, možete prikupiti nepokolebljivu hrabrost i uverenje da se borite i savladate ih.” Konačno, sreća je određena stepenom do kojeg uspostavljamo čvrsto sopstvo. Ovo sopstvo je zapravo istinsko ja nečijeg života, večno postojeći život koji postoji u skladu sa zakonom univerzuma. Dok otkrivamo velika blaga ili vrline života kroz praksu, možemo podstaći dramatičnu reviziju slike o sebi, buđenje naše urođene veličine.

Imati meko srce u ovom okrutnom svetu je hrabrost, ne slabost… Dobra duša…

Učitelj je smatrao da patnja proizilazi iz „gledanja izvan sebe” za uzrokom ili rešenjem problema. Činjenica da ste vi taj koji pati znači da je to vaš problem koji treba da rešite, a ne nečiji drugi. Ako tražite od drugih da se promene, možete čekati veoma dugo. Ipak, ljudi ulažu izuzetne napore da modifikuju ponašanje drugih u nastojanju da veze funkcionišu. Ali na kraju, ovo je uzaludno kao i čišćenje ogledala u pokušaju da očistite lice. Ogledalo će samo nastaviti da odražava istu sliku.

Dobijanje naše apsolutne sreće takođe znači da živimo optimistično. Optimisti su zdraviji i uspešniji. „Nijedno osnaživanje nije tako efikasno kao samoosnaživanje“. Zašto su neki tako bogati, a neki tako siromašni. „U ovom svetu optimisti to imaju, ne zato što su uvek u pravu, već zato što su uvek pozitivni. Čak i kada greše, oni su pozitivni, a to je put do postignuća.”

Učitelj nas uči da sve posmatramo u pozitivnom svetlu, kao priliku za rast, kao sirovinu za razvoj apsolutne sreće. Pevanje je izvor optimizma i rasta, onoga što učitelj naziva „stvaranjem vrednosti“. Ovaj izvor omogućava praktičarima da sve u svom životu, i radosti i patnje, pretvore u razloge za apsolutnu sreću. Kao rezultat toga, pojedinci razvijaju poverenje u svoju moć da čak i intenzivnu patnju transformišu u sirovi materijal sreće. Sa ovom moći, sve je korist, prilika.

Na kraju krajeva, mi stvaramo pravu sreću razvijajući svoje živote do maksimuma. Pokušaj da budete neko drugi ili ono što mislite da neko drugi želi da budete je siguran način da patite. Budite ono što jeste i neka bude dobro. Budite tamo gde jeste i budite tamo dobro. Ako stalno rastete i napredujete, imate najbolji život na svetu jer znate da će sutra uvek biti bolje nego danas.

Ovo je bio rezime knjige “Buda u tvom ogledalu” pisci Woody Hochswender, Greg Martin, Ted Morino.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Prava vrsta ludila je knjiga o istinoj priči o timskom radu, liderstvu i inovativnim postupcima. Na prvi pogled, ovo je...
Veličina se ne rađa. Ona raste. Ideja da sve veštine rastu pomoću istog ćelijskog mehanizma izgleda čudno i iznenađujuće jer...
Razlog za pisanje ove knjige „Način borbe“ je taj što je pisac želeo da pronađe način da vam ispriča svoju...